Kolaudace stavby

 • rozsah a způsob se stanovuje na základě způsobu projednání stavby
 • zajištění všech dokladů požadovaných příslušným stavebním úřadem
 • zastupování klienta při vyřízení kolaudace

 

Dokumenty ke kolaudaci

Základní doklady ke kolaudaci obvykle jsou:

 • projektová dokumentace schválená ve stavebním řízení
 • stavební povolení
 • zaměření objektu oprávněnou osobou (geodetem) pro vklad do katastru nemovitostí
 • seznam závažných změn, doložených dokumentací skutečného provedení, oproti dokumentaci schválené ve stavebním řízení; případně prohlášení, že k žádným takovým změnám nedošlo
 • revizní zpráva:
  • komín
  • elektroinstalace
  • plynoinstalace
  •  hromosvod
  • tlaková zkouška topení, vodoinstalace
  • topná zkouška
  • průtočná zkouška kanalizace
 • předávací protokol v případě dodavatelské stavby
 • výpisy z obchodního rejstříku, případně kopie živnostenských listů všech dodavatelů stavby i jejich částí (včetně dodavatelů instalací)
 • prohlášení o shodě na použité materiály