Alešovi, tátovi tří malých holčiček, praskla cévka v mozku. Lékaři mu nedávali naděje ani na převoz do nemocnice. On však přežil. Nyní se díky péči lékařů, rehabilitacím, neustálé péči manželky a vlastní chuti do života zotavuje.

 

Bohužel však zůstal ochrnutý na vozíčku. Jen pár dnů před tragédií se rodina přestěhovala do podkroví u Alešových rodičů, aby jim Aleš pomohl splácet dluhy a nepřišla na ně exekuce. Toto bydlení však bylo od začátku nevyhovující. Manželé Městečtí doufali, že si jej postupně začnou opravovat a rekonstruovat. K tomu ovšem již nedošlo. Dluhy rodičů, Alešův invalidní důchod a mateřská manželky nepokryli ani veškeré jejich výdaje, natož rekonstrukci. 

Vzhledem k napjaté situaci mezi Alešem a rodiči, potřebě bezbarierového řešení a kvalitního bydlení pro jeho dcery a celou rodinu, se rozhodli obrátit na Nadaci Terezy Maxové a Nadaci Agrofert. Díky nadacím a příspěvkům jak od lidí, kterých příběh rodiny zasáhl, tak od různých firem, se na účtu objevily bezmála dva miliony korun. A v tuto chvíli se do celého příběhu zapojila Avanta, která se rozhodla pomoct. "Byl a je to pro nás velký krok do neznáma a velká zodpovědnost,“ říká Ing. arch. Petr Vala, jednatel společnosti Avanta Systeme. Společně vybrali pro rodinu typový dům BG110, který se upravil a zvětšil, tak aby usnadňoval život celé rodině a také zohledňoval finanční možnosti na pozdější provozní náklady domu. 

Náklady na dům se z větší části pokryly z vybraných peněz, část zůstala na Avantu a část uhradili sponzoři, kteří buď materiál na stavbu darovali anebo poskytli s výraznou slevou. Avšak i při tak omezeném rozpočtu Avanta kladla, jako vždy, důraz na kvalitu odvedené práce a použitých materiálů. 

Nejen omezené finance, ale také nás tlačil čas. Bylo potřeba bydlení pro rodinu zrealizovat co nejdříve. Proto byla dřevostavba ideálním řešením. Zhotovení projektové dokumentace domu a vyřízení všech podkladů pro realizaci trvalo přibližně tři a půl měsíce. V polovině listopadu se začalo s betonovou konstrukcí základů. Na tuto akci přišli pomoct, jen za oběd, jak Alešovi kamarádi tak také naši kolegové z kanceláří Avanty. A na konci ledna byla již téměř dokončena hrubá stavba. Panelová prefabrikovaná konstrukce zaručila zhotovení hrubé stavby během jednoho týdne. Díky použitým materiálům a kvalitně odvedené práci se budou náklady na provoz domu pohybovat na spodních hranicích. 

Celá konstrukce domu je postavena na klasických betonových základech a základové desce. Stěnové konstrukce jsou z prefabrikovaných dílců přesně na míru, předem zhotovených ve výrobní hale. Poté přišla na řadu nosná konstrukce střechy z prefabrikovaných vazníků. Díky těmto konstrukcím byla hrubá stavba provedena během pouhých 4 dnů. 

Podrobnější informace, jak už o výstavbě, tak samotných použitých materiálech najdete v následujících článcích: 

https://bydleni.idnes.cz/drevostavba-avanta-systeme-dfh-/stavba.aspx?c=A180511_142702_stavba_rez 

https://bydleni.idnes.cz/drevostavba-avanta-systeme-dfh-/stavba.aspx?c=A180130_084852_stavba_rez