Studie - modelování typového domu

Představují úpravy typového domu dle vašich přání a požadovaných parametrů. Jednotlivé studie zahrnují:

 • umístění domu na pozemek,
 • půdorysy podlaží,
 • řez domem,
 • pohledy na dům a perspektivu.

Studie - kreativní tvorba architekta

Pro zákazníky kteří se chtějí řídit svou vizí a nápady jsou určeny individuální služby architektonického atelieru. Ty zahrnují tvoření a úpravy Vašich představ a požadavků, jak by stavba měla vypadat a co vše by měla splňovat. Výjimečnou schopností našeho projekčního a architektonického atelieru je  garance splnění předem stanovené ceny budoucí realizace.


Projekční služby

V našem projekčním ateliéru začnou mít Vaše představy reálnou podobu.

Katalog typových domů Avanta Systeme nabízí inspirující prostředí v němž pomocí drobných korekcí a úprav vytvoříme nový dům podle vašich představ. Pomocí 3D projektování jej pak uvidíte dříve než bude skutečně stát.

Součástí našich projekčních služeb je však i zajištění všech potřebných projekčních podkladů pro schválení stavby ve stavebním řízení. Obsah dokumentace se řídí vyhláškou č.499/2006Sb.

Potřebná dokumentace je následující:

 • Dokumentace pro územní řízení
 • Dokumentace na ohlášení stavby
 • Dokumentace na stavební povolení
 • Dokumentace požadovaných technologií

Inženýrská činnost

Zahrnuje především zastupování klienta při projednávání stavebního záměru s dotčenými orgány státní správy, se stavebním úřadem i budoucími sousedy. Zjištění, jakým způsobem bude stavba povolena a jak dlouho to bude trvat, atd.

 • zajištění vyjádření všech účastníků stavebního řízení - např. sousedů, obecního úřadu, správců sítí, hygieny, hasičského záchranného sboru, památkové péče, atd.
 • zajištění Územního souhlasu či Rozhodnutí o umístění stavby v územním řízení
 • zajištění Ohlášení stavby či Stavebního povolení ve stavebním řízení
 • další služby spojené s povolením realizace stavby