Kolaudace stavby

 1. rozsah a způsob se stanovuje na základě způsobu projednání stavby
 2. zajištění všech dokladů požadovaných příslušným stavebním úřadem
 3. zastupování klienta při vyřízení kolaudace

 

Dokumenty ke kolaudaci

Základní doklady ke kolaudaci obvykle jsou:

 1. projektová dokumentace schválená ve stavebním řízení
 2. stavební povolení
 3. zaměření objektu oprávněnou osobou (geodetem) pro vklad do katastru nemovitostí
 4. seznam závažných změn, doložených dokumentací skutečného provedení, oproti dokumentaci schválené ve stavebním řízení; případně prohlášení, že k žádným takovým změnám nedošlo
 5. revizní zpráva:
  • komín
  • elektroinstalace
  • plynoinstalace
  •  hromosvod
  • tlaková zkouška topení, vodoinstalace
  • topná zkouška
  • průtočná zkouška kanalizace
 6. předávací protokol v případě dodavatelské stavby
 7. výpisy z obchodního rejstříku, případně kopie živnostenských listů všech dodavatelů stavby i jejich částí (včetně dodavatelů instalací)
 8. prohlášení o shodě na použité materiály