Konstrukce Avanta KOMBI znamená v praxi kombinaci dvou odlišných konstrukcí - difuzně otevřené a uzavřené. Z interiéru je aplikována parotěsná fólie, která vytváří difuzně uzavřenou obálku domu, z exteriéru je aplikována skladba difuzně otevřená, která zajišťuje ochranu konstrukce při případné nežádoucí kondenzaci. Konstrukci Avanta KOMBI považujeme za nejbezpečnější a je na ni standardně poskytována nejdelší záruční doba.

Lze použít pro domy energeticky úsporné, nízkoenergetické i pasivní.

Skladba KOMBINOVANÉ stěny:

stena nizkoener

Interiér

 

  • Vnitřní opláštění ze sádrokartonových desek (SDK)
  • Kovový rošt pro SDK - instalační předstěna
  • Parotěsná fólie
  • OSB deska s přelepenými spoji páskou AIR STOP
  • Dřevěná rámová konstrukce vyplněná minerální izolací
  • Dřevěný rošt pro umístění fasádní izolace
  • Difúzní fólie
  • Dřevěný rošt tvořící odvětranou mezeru
  • Dřevěný obklad

 

Exteriér