Projekční služby

V našem projekčním ateliéru začnou mít Vaše představy reálnou podobu.

Katalog typových domů Avanta Systeme nabízí inspirující prostředí v němž pomocí drobných korekcí a úprav vytvoříme nový dům podle vašich představ. Pomocí 3D projektování jej pak uvidíte dříve než bude skutečně stát.

Součástí našich projekčních služeb je však i zajištění všech potřebných projekčních podkladů pro schválení stavby ve stavebním řízení. Obsah dokumentace se řídí vyhláškou č.499/2006Sb.

Potřebná dokumentace je následující:

  • Dokumentace pro územní řízení
  • Dokumentace na ohlášení stavby
  • Dokumentace na stavební povolení
  • Dokumentace požadovaných technologií

Pro zákazníky kteří se chtějí řídit svou vizí a nápady jsou určeny individuální služby architektonického atelieru. Ty zahrnují tvoření a úpravy Vašich představ a požadavků, jak by stavba měla vypadat a co vše by měla splňovat. Výjimečným parametrem našeho projekčního atelieru je schopnost tvorby objektu se garancí konečné ceny budoucí realizace.


Inženýrská činnost

Zahrnuje především zastupování klienta při projednávání stavebního záměru s dotčenými orgány státní správy, se stavebním úřadem i budoucími sousedy. Zjištění, jakým způsobem bude stavba povolena a jak dlouho to bude trvat, atd.

- zajištění vyjádření všech účastníků stavebního řízení - např. sousedů, obecního úřadu, správců sítí, hygieny, hasičského záchranného sboru, památkové péče, atd.

- zajištění Územního souhlasu či Rozhodnutí o umístění stavby v územním řízení

- zajištění Ohlášení stavby či Stavebního povolení ve stavebním řízení

- další služby spojené s povolením realizace stavby