Avanta Systeme je certifikována podle Dokumentu národní kvality.

CertifikatDNK 2013 x

Certifikace dřevostaveb

Certifikát je dokladem vysoké kvality nejen použitého materiálu, ale především celého procesu montáže.


DNK vznikl z iniciativy ADMD ve spolupráci s Dřevařským ústavem (VVUD). Cílem dokumentu národní kvality je zajištění technické kvalitativní úrovně montovaných staveb na bázi dřeva formou nepovinné certifikace, která má přísnější požadavky na výrobce resp. montáž staveb, než certifikace vyplývající z NV 163/2002Sb. ve znění pozdějších předpisů. Tato certifikace se zabývá i tzv. staveništní montáží, to jest kompletací jednotlivých komponentů přímo na stavbě bez předchozí výroby sestav.

Po úspěšném provedení certifikace nezávislým certifikačním orgánem (VVUD) je členovi ADMD umožněno využívat a uplatňovat výhody plynoucí z udělení značky kvality ADMD. Dokument obsahuje několik nástrojů, kterými jsou kvalitativní znaky staveb prověřovány.

Každý člen ADMD je bez ohledu na velikost společnosti dvakrát ročně podroben auditu ve výrobě i při montáži na stavbě. Sleduje se využívání vhodných vstupních materiálů, ověřování jednotlivých vlastností jako např. požární odolnost nebo tepelně technické parametry. Na staveništi je kladen důraz na dodržování technologických postupů montáže. Ověřují se i reálné vlastnosti dřevostaveb např. formou měření průvzdušnosti (Blower Door Test).

Značka kvality ADMD bude dávat potencionálním investorům záruku dobře investovaných prostředků do svého bydlení. Touto značkou se budou moci presentovat pouze členové ADMD, kteří budou splňovat pravidla DNK. - informační výtah z dokumentu ADMD

Více informací získáte na stránkách Asociace dodavatelů montovaných domů ADMD