Zahrnuje především zjištění, co vše bude potřeba řešit v rámci projekčních prací, jak bude ovlivněna výše investičního záměru stavby, jakým způsobem bude stavba povolena a jak dlouho bude celkový proces trvat. 

 

1) Rešerše pozemku

  • orientační výškové a polohové zaměření pozemku
  • vyhodnocení rizik pro stavbu a výši investice

 

2) Screening před stavebním řízením

  • projednání záměru investora na příslušném stavebním a obecním úřadě
  • stanovení obecného rozsahu potřebných povolení a způsob povolení stavby
  • konfrontace s územním plánem, ochrannými pásmy
  • stanovení ceny inženýringu