Kompozitní dům propojuje různé technologie dřevěných nosných konstrukcí. Jedná se především o “lehký dřevěný skelet” (tzv. rámové konstrukce), “těžký dřevěný skelet” a “plnostěnné dřevěné panely” (tzv CLT panely). Výhody jednotlivých technologií se propojují do celků umožňujících realizovat složitější stavby ať už po stránce designové, architektonické nebo projekční. Jsou výzvou a inspirací pro investory, architekty i projektanty.

Kompozitní dřevěné konstrukce jsou vždy navrhovány individuálně v návaznosti na přání a  požadavky zákazníka. Kompozitní stavba může být provedena v systému difuzně uzavřeném i otevřeném.

Prohlédněte si příklady realizací s kompozitní dřevěnou konstrukcí.

380