Hrubá stavba je bezpečně uzavřený a zvenku kompletně hotový dům.

 

Hlavní výhodou je velká rychlost stavby - jsme schopni postavit hrubou stavbu za 4 - 5 týdnů bez základových konstrukcí. V domě jsou pouze nosné příčky, nejsou položeny podlahy ani rozvody. Postavit dům tímto způsobem je ideální pro každého, kdo si je schopen dodělat řadu prací svépomocí. Výhodou je cena hrubé stavby. Takto postavený dům může být výrazně levnější.

Dokončená hrubá stavba zahrnuje:

  1. realizaci základových konstrukcí (celkové spodní stavby),
  2. kompletně řešený nosný systém (včetně vnitřních nosných stěn),
  3. osazenou střešní krytinu včetně klempířských prvků,
  4. dokončenou fasádu včetně obkladů a podhledů,
  5. osazené vnější výplně oken a dveří včetně venkovních parapetů,
  6. kompletní zateplení obvodových stěn a střechy včetně parotěsné folie.

 

 

hs 03 
hs 03