U difuzně otevřeného systému se počítá s prostupem části vzdušné vlhkosti z interiéru do exteriéru. Proto jsou jednotlivé vrstvy sendvičové stěny navrženy tak, aby jejich difuzní odpor směrem k exteriéru klesal. Pokud dojde v nosném systému domu ke kondenzaci vlhkosti, difuzně otevřená konstrukce umožní, aby tato nežádoucí vlhkost konstrukci opustila. Částečný prostup vlhkosti z interiéru má také pozitivní vliv na mikroklima uvnitř domu.

Tady je potřeba zmínit jednu podstatnou věc - difuzně otevřená konstrukce nevětrá! Vlhkost prostupující stěnou je jen zlomková a pro zajištění optimálního mikroklimatu je nutné dům větrat (okny nebo vzduchotechnikou)!

Aby difuzně otevřená konstrukce správně fungovala, musí být splněna přesná konstrukční a technologická pravidla. Pro zákazníky ji proto navrhujeme vždy individuálně s přihlédnutím na typ domu, způsob užívání a lokalitu výstavby. Vždy doporučjeme použití centrálního řízeného větrání. Stěnu lze realizovat i bez odvěrávané fasády, nicméně opět doporučujeme fasádu odvětrávanou, byť za cenově náročnějších podmínek.

Lze použít pro domy nízkoenergetické a pasivní.

Skladba difuzně otevřené stěny:    

stena difu otev

 

Interiér

 

  • Vnitřní opláštění ze sádrokartonových desek (SDK)
  • Kovový rošt pro SDK - instalační předstěna
  • OSB deska s přelepenými spoji páskou AIR STOP
  • Dřevěná rámová konstrukce vyplněná minerální izolací
  • Dřevěný rošt pro umístění fasádní izolace
  • Difúzní fólie
  • Dřevěný rošt tvořící odvětranou mezeru
  • Dřevěný obklad

 

Exteriér