Tento projekt s číslem CZ.03.01.03/00/23_047/0002701 je spolufinancován Evropskou unií v rámci výzvy "PODNIKOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ (1)" Hlavním cílem výzvy je zvýšit úroveň znalostí a dovedností zaměstnanců, a zajistit tak soulad jejich kompetentnosti s požadavky na vykonávané pracovní činnosti. Dalším cílem pak je zvýšit adaptabilitu starších pracovníků.

Více

Výzva je zahrnuta v programu OP Zaměstnanost plus 2021-2027 a jejím řídícím orgánem je Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
Projekt Academy Avanta je zaměřen na zvýšení kvalifikace všech zaměstnanců, a především pak těch ve věku nad 55 let. Lidé budou školeni v Měkkých dovednostech, Ekonomických znalostech a v Technickém / Odborném vzdělávání. Náš projekt bude finalizován v roce 2026 a po jeho ukončení se k němu na svých stránkách vrátíme s doplňujícími a upřesňujícími informacemi ohledně výstupů a dosažených výsledků.

 publicita 2401060508 a3vertical