Timbex je přelomový produkt určený nejen pro výstavbu rodinných domů, ale především pro realizace vícepodlažní zástavby domů bytových, občanských a  kancelářských. Využívá kombinace technologií ŽELEZOBETONOVÉHO PREFABRIKOVANÉHO SKELETU jako nosné kostry objektu a SENDVIČOVÉ RÁMOVÉ DŘEVOSTAVBY na opláštění objektu včetně střechy.

Kompozitní dům propojuje různé technologie dřevěných nosných konstrukcí. Jedná se především o “lehký dřevěný skelet” (tzv. rámové konstrukce), “těžký dřevěný skelet” a “plnostěnné dřevěné panely” (tzv CLT panely). Výhody jednotlivých technologií se propojují do celků umožňujících realizovat složitější stavby ať už po stránce designové, architektonické nebo projekční. Jsou výzvou a inspirací pro investory, architekty i projektanty.

Konstrukce Avanta KOMBI znamená v praxi kombinaci dvou odlišných konstrukcí - difuzně otevřené a uzavřené. Z interiéru je aplikována parotěsná fólie, která vytváří difuzně uzavřenou obálku domu, z exteriéru je aplikována skladba difuzně otevřená, která zajišťuje ochranu konstrukce při případné nežádoucí kondenzaci. Konstrukci Avanta KOMBI považujeme za nejbezpečnější a je na ni standardně poskytována nejdelší záruční doba.

U difuzně otevřeného systému se počítá s prostupem části vzdušné vlhkosti z interiéru do exteriéru. Proto jsou jednotlivé vrstvy sendvičové stěny navrženy tak, aby jejich difuzní odpor směrem k exteriéru klesal. Pokud dojde v nosném systému domu ke kondenzaci vlhkosti, difuzně otevřená konstrukce umožní, aby tato nežádoucí vlhkost konstrukci opustila. Částečný prostup vlhkosti z interiéru má také pozitivní vliv na mikroklima uvnitř domu.

Difuzně uzavřená konstrukce chrání nosný systém domu před nežádoucími účinky vzdušné vlhkosti. Ze strany interiéru je použitý materiál s velmi vysokým difuzním odporem, tzv. parotěsná fólie, která nosnou konstrukci neprodyšně uzavře a chrání ji tím před vnikáním vodní páry do konstrukce. Parotěsná fólie taktéž zabezpečuje u tohoto systému vzduchotěsnost stavby. Jedná se o nejčastěji realizovaný typ konstrukce, zejména díky své cenové atraktivnosti.