Y House

Samostatně stojící rodinný dům navržený pro všestranné pokrytí potřeb sedmičlenné rodiny. Půdorys domu má nepravidelný členitý tvar připomínající písmeno Y.
Tvar domu také optimálně využívá orientaci ke světovým stranám a zásady pro snižování spotřeby energie, velké prosklené plochy místností orientované od jihovýchodní, až po západní stranu objektu jsou pro letní měsíce doplněny římsami se zabudovanými vysouvatelnými žaluziemi, které brání přehřívání objektu.
V centrální části vznikl otevřený prostor přes obě patra a bohatým prosklením v 1.NP s přiznanými vnitřními nosnými trámovými konstrukcemi.

Základní parametry

Užitná plocha: 293
Zastavěná plocha: 193
Výška hřebene: 0
Tepelná ztráta: 0.00
Dispozice: 6+KK