Potřebujete více prostoru pro rozrůstající se rodinu, případně prostor pro podnikání nebo jiné aktivity, a realizace novostavby nepřipadá kvůli vysokým cenám pozemků v úvahu? Jedním z řešení tohoto problému jsou  NÁSTAVBY 

Umíme si poradit s nejrůznějším řešením staveb, zejména s typem rodinných, řadových i panelových domů. Jak ale tato výstavba vzniká?

  • Ještě než se začne s projektováním daného záměru, je nezbytné posoudit, zda je stávající dům pro realizaci nástavby vhodný. Musí se provést sondy stropní konstrukce pod plánovanou nástavbou a staticky posoudit stávající objekt. Zároveň je nezbytné několikrát a velice přesně zaměřit stávající stav před demolicí. Nutné je také řešit otázku logistiky a manipulace na staveništi. Nástavba ve vyšších patrech v úzkých ulicích je náročná, ale i s takovými projekty jsme se popasovali a realizovali např. nástavbu v 8. patře. 

  • Jakmile je průzkum stávajícího stavu za námi, nebrání už nic v projektování. Součástí projekčních prací je nejen navržení samotné nástavby a její dispozice z hlediska funkčního a estetického, ale především z hlediska statického. Ideálním řešením je použití lehkých konstrukcí, tedy dřevostavby. Následujícím krokem je vyřízení inženýringu. Jakmile máme od stavebního úřadu „zelenou“, můžeme se zvesela pustit do díla.

  • V první fázi se demolují všechny prvky v podkroví, které nenesou střechu. Následně se odhalí nosná konstrukce stropu a posoudí se její skutečný stav. V drtivé většině případů se stávající trámy doplňují I nosníky. Betonování nového stopu probíhá pod stávající střechou, aby se maximálně eliminovalo zatečení do spodních pater. Po demolici stávajícího krovu a podezdívek se dobetonují zbylé části stropu. Tímto vzniká „základová deska“ pro realizaci samotné nástavby.